Tietosuojakäytäntö

Yleiset säännökset
1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta on
Toiminimi Päivi Kukkamäki, Y-tunnus 1817938–7, paikassa Vahajärventie 25, 27230 Lappi.
2. Rekisterinpitäjän yhteystieto on: paivi.kukkamaki@konsultointivihreavalo.fi
3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Rekisteröidyt

Konsultointi Vihreä Valon asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Konsultaatio Vihreä Valon asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden ajanvarausten ja verkko-ostosten käsittely, yksilöidyn palvelun tuottamisen ennakoiva kysely, arkistointi ja asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja Voidaan käyttää Konsultointi Vihreä Valon toiminnan kehittämiseen, tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja yksilöidyn kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Myös mielipide- tai markkinatutkimus on mahdollista. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen muu toimitusosoite sekä tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista.


Säännönmukainen tietolähde
Asiakassuhteen aikana syntyneet tiedot sekä yhteydenottolomakkeen kautta saadut tiedot.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Verkkosivumme käyttää Google Analytics-evästeitä, jolloin evästeiden keräämät tiedot tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


Tietojen säilytysaika
3 vuotta tai asiakassuhteen aika.


Rekisteröidyn yleiset oikeudet
Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisterin ylläpitäjä sitoutuu poistamaan tiedot tarvittaessa.


Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja päätöksentekoon tai profilointiin.

Loppusäännökset
Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla eväste-toiminnot.
Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa.
Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.
Nämä säännöt tulevat voimaan 12.6.2024.